Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Education | Library & Links

» Library

 

» Links


 

Page  1  2  3  4  5

 


 

TER DOOD VEROORDEELD
By John de Bye

Op 16 januari 1804 werden twee jonge planters door het Hof van Justitie in de kolonie Suriname ter dood veroordeeld wegens moord. De auteur kwam bij toeval op het spoor van deze geruchtmakende zaak die Paramaribo maandenlang in z'n ban hield, toen hij op zoek was naar stamboomgegevens van zijn familie. Vanuit het meer dan 2000 pagina's tellende archiefmateriaal en geplaatst tegen de achtergrond van de Surinaamse historie en het kleurrijke leven uit die tijd, reconstrueerde de schrijver de gebeurtenissen die leidden tot een dramatische dubbele moord in het bos van de plantage Beaumond aan de Boven-Surinamerivier zo natuurgetrouw mogelijk. [Read more]

 The Beth Haim cemetery at Jodensavanne in 1946
By F. Oudschans-Dentz

In 1943-46, during the Second World War, a group of war internees carried out a cleanup and research programme at the Jodensavanne. They made a complete inventory of the Beth Haim cemetery, and produced an accurate map. They tried to decipher as many stones as possible, but failed in most cases, as their knowledge of Portuguese and Hebrew was limited. In all, 59 of the 436 graves were partially deciphered. Nonetheless, their efforts resulted in a 1948 research article by Fred Oudschans-Dentz, which is still the leading source of information on the cemetery. [Read more]

 WAT ER OVERBLEEF VAN HET KERKHOF EN DE SYNAGOGE VAN DE JODEN-SAVANNE IN SURINAME
By FRED. OUDSCHANS DENTZ

Op ongeveer tien uur roeiens van Paramaribo, — ruim vijftig kilometer in rechte lijn — lag indertijd een dorp, dat naar de aldaar wonende Joden, de Joden-Savanna geheeten was. Deze
Joden, uit Portugal afkomstig, waren in verschillende groepen naar Suriname gekomen en hadden zich ten slotte allen op deze, aan de Suriname-rivier gelegen Savanne nedergezet. Hun dorp kwam hier tot grooten bloei, maar raakte spoedig in verval en werd ten slotte, na door brand te zijn geteisterd, verlaten. Wat er van overbleef waren de resten van de synagoge en de begraafplaats, zoodanig door de vegetatie overwoekerd dat nauwelijks meer iets van deze historische vestiging was waar te nemen. [Read more]

 


Page 1  2  3  5